OSOBY ZASŁUŻONE DLA MUZYKI WOJSKOWEJ


Zobacz: Lista absolwentów Sekcji Dyrygentury Orkiestr Dętych AMFC >>

płk Władysław Balicki Płk Władysław BALICKI (1924 - 2000)
Prof. Jerzy Dobrzyński Prof. Jerzy DOBRZYŃSKI
Prof. Ryszard Dudek Prof. Ryszard DUDEK (1936-2011)
Płk Kazimierz Hilla Płk Kazimierz HILLA (1930 - 1991)
płk Julian Kwiatkowski Płk Julian KWIATKOWSKI
Leon Bernard LANDOWSKI Leon Bernard LANDOWSKI (1942 - 1995)
Stanisław Latek Płk Stanisław LATEK
Tomasz Piątkowski St. chor. sztab. Tomasz PIĄTKOWSKI
Prof. Janusz Przybylski Prof. Janusz PRZYBYLSKI
Arnold Rezler Prof. Arnold REZLER (1909 - 2000)
Czesław Siegel Ppłk Czesław SIEGEL (1923 - 2012)
kmdr por. Ireneusz Stromski Kmdr por. Ireneusz STROMSKI
płk Franciszek Suwała Płk Franciszek SUWAŁA (1943 - 2017)
ppłk Bolesław Szulia Ppłk Bolesław SZULIA
Kpt. Stefan Żuk Kpt. Stefan ŻUK