IRENEUSZ STROMSKI


Kmdr por. Ireneusz Stromski

Przygoda kmdr. por. rez. Ireneusza Stromskiego z Marynarką Wojenną i batutą rozpoczęła się na początku lat sześćdziesiątych od powołania do 11 baterii stałej w Gdyni Redłowie. Stamtąd przeniesiono go na Grabówek, gdzie stacjonowała wówczas Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Jak sam twierdzi, miał już wtedy niezłe przygotowanie do występowania w składzie orkiestry dętej, ukończył bowiem szkołę muzyczną I stopnia w klasie klarnetu. Został muzykiem instrumentalistą w orkiestrze, marynarzem od kołnierza, żołnierzem zasadniczej służby wojskowej. Służba w orkiestrze wojskowej przypadła mu do gustu, nie wahał się zatem długo z wyborem drogi życiowej - został żołnierzem nadterminowym i następnie zawodowym. Przez cały czas nie zaniedbywał wykształcenia ogólnego i muzycznego, pilnie zgłębiał zawiłości gry na klarnecie. Zwieńczeniem edukacji były studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, na wydziale dyrygentury orkiestr dętych. Po ich ukończeniu był przygotowany do pełnienia funkcji kapelmistrza i stanowisko to objął 1985 roku.


Kmdr por. Stromski na czele Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej
Powitanie Prezydenta RP

Pod batutą komandora Stromskiego orkiestra osiągnęła wysoki poziom artystyczny. Liczne zaproszenia do wyjazdów zagranicznych i powszechne opinie wskazywały, że nieustannie należeli do najlepszych. Orkiestra zawsze i wszędzie prezentowała się znakomicie. Muzycy, zdając sobie sprawę z własnych możliwości, pokusili się o nagranie płyt kompaktowych. Do orkiestry kmdr. Stromskiego przychodzili coraz lepsi muzycy, także absolwenci wyższych szkół muzycznych, dyrygent mógł więc sobie sobie pozwolić na budowanie coraz lepszego składu zespołu i poszukiwanie nowych środków wyrazu


Coraz lepiej wyedukowani muzycy sprawdzali się znakomicie, coraz łatwiej było dochodzić do założonych wartości artystycznych. Formuła orkiestry wojskowej przestała zaspokajać ambicje muzyczne zarówno kapelmistrza, jak instrumentalistów. Chcąc się wypowiedzieć pełniej i poszerzyć ofertę muzyczną, utworzyli big-band, a niepokój zawodowy muzyków znalazł wreszcie upust w postaci wykonywania muzyki całkowicie odmiennej od oficjalnego repertuaru. Zespół sprawdził się doskonale podczas pucharów tanecznych Europy w Krakowie. Podzi budził fakt, że muzycy orkiestry grali znakomicie, utrzymując niezbędną dyscyplinę rytmiczną tak potrzebną do wykonania ewolucji tanecznych.

Występ w Watykanie

Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej pod dyrekcją komandora Stromskiego grała niemalże w całej Europie, nawet poza północnym kołem podbiegunowym w Skandynawii. Najpiękniej zaś zagrali na Placu św. Piotra, podczas obchodów dwudziestolecia pontyfikatu Jana Pawła II. Byli jedyną orkiestrą wojskową zaproszoną na tę uroczystość. Wydarzenie to stało się niezapomnianym przeżyciem.


Opracowanie: Krzysztof Kaliński
(na podstawie dostarczonych materiałów)