CZESŁAW SIEGEL (1923 - 2012)

Ppłk Czesław Siegel


Urodzony 21 lipca 1923 r. w Rosólnie, powiat Dolina, województwo Stanisławowskie, Czesław Siegel, syn Józefa i Julii Multarzyńskiej, po śmierci swego ojca w wieku 11 lat wraz ze swoim młodszym bratem oddany został do Domu Sierot fundacji hrabiego Skarbka w Mikołajowie-Drohowyżu, w powiecie Żydaczów. Rok później rozpoczął naukę gry na trąbce, którą przerwała II Wojna Światowa, zamieniając jego pasję muzyczną na pracę w kołchozie, w charakterze robotnika rolnego.

W sierocińcu

Czesław Siegel w gronie wychowanków sierocińca
(kliknij na zdjęcie aby obejrzeć je w oryginalnym rozmiarze)

Baudienst


W 1943 roku został przymusowo wysłany do pracy (Baudienst - Abtailung Stohlwerke) w miejscowości Skole, gdzie w ciężkich warunkach, o głodzie, pracował wraz z innymi po 12 godzin na dobę.
Na zdjęciu z prawej: w okresie służby w Baudienst, Czesław Siegel stoi w środku
(kliknij na zdjęcie aby obejrzeć je w oryginalnym rozmiarze)


Po ucieczce (czerwiec 1944 r.) i wielu przejściach z żołnierzami Armii Czerwonej powrócił do domu rodzinnego w Bolechowie i niezwłocznie zgłosił się do I Armii Wojska Polskiego. Został skierowany do szkoły instruktorów sanitarnych, po czym w szeregach 2 Dywizji Artylerii przeszedł szlak bojowy przez Wał Pomorski, Budziszyn i Kretschen. 11 maja 1945 r. 2 Dywizja Artylerii zakończyła walki pod Klein Priessen.
Po reorganizacji dywizji st. sierż. Czesław Siegel objął stanowisko zastępcy kapelmistrza, tamburmajora orkiestry wojskowej w Gnieźnie, należącej do 12 Brygady Artylerii Ciężkiej.

tambourmajor w Gnieźnie

Pierwsze muzyczne stanowisko - tambourmajor orkiestry w Gnieźnie
(kliknij na zdjęcie aby obejrzeć je w oryginalnym rozmiarze)

Cztery lata później został słuchaczem Oficerskiej Szkoły Kapelmistrzów Wojskowych w Łodzi, którą ukończył dnia 31.08.1951 r. w Rembertowie.

Szkoła w Łodzi

Czesław Siegel wśród słuchaczy Oficerskiej Szkoły Kapelmistrzów Wojskowych w Łodzi
(kliknij na zdjęcie aby obejrzeć je w oryginalnym rozmiarze)Szkoła w Rembertowie

W Oficerskiej Szkole Kapelmistrzów Wojskowych w Rembertowie
(kliknij na zdjęcie aby obejrzeć je w oryginalnym rozmiarze)

Po reorganizacji orkiestr w roku 1955 został przeniesiony na stanowisko kapelmistrza orkiestry w Nysie, a rok później na stanowisko kapelmistrza Orkiestry Garnizonowej w Oleśnicy, gdzie obok orkiestry prowadził Zespół Pieśni i Tańca, którego członkami byli podchorążowie, kadra oficerska i ich rodziny.
W lipcu 1966 roku, z okazji tysiąclecia państwa polskiego, organizował 750-osobowy batalion muzyczny składający się z orkiestr garnizonowych, który wystąpił na defiladzie w Warszawie.
W 1969 roku organizował jeden z batalionów orkiestrowych, które wspólnie tworzyły tysiącosobową orkiestrę i wystąpiły w pokazie na zakończenie ćwiczeń Układu Warszawskiego ODRA-NYSA.
We wrześniu 1967 r. Czesław Siegel uczestniczył ze swoją orkiestrą w pożegnaniu gen. Charlesa de Gaulle'a - prezydenta Francji, który przebywał z oficjalną wizytą w Polsce.

Rozkazem MON w 1967 roku awansował na stanowisko Starszego Inspektora Orkiestr Śląskiego Okręgu Wojskowego. Jako inspektor orkiestr kładł duży nacisk na wyszkolenie muzyczne, ujednolicenie musztry orkiestrowej i paradnej, prezencję orkiestr w szyku marszowym i na estradzie. Zwracał szczególną uwagę na popularyzację żołnierskiej pieśni marszowej wśród żołnierzy, organizując przeglądy śpiewu marszowego w jednostkach.

Świeradów, pokaz musztry

Pokazy musztry w Świeradowie Zdroju. Pierwszy z prawej - pomysłodawca konkursu, mjr Czesław Siegel
(kliknij na zdjęcie aby obejrzeć je w oryginalnym rozmiarze)

Protokół


Rok później, w porozumieniu z władzami miejskimi Świeradowa Zdroju i władzami powiatowymi w Lwówku Śląskim, przy akceptacji wojewódzkiego wydziału kultury, Czesław Siegel zorganizował I Dolnośląski Festiwal Wojskowych Orkiestr Dętych, który okazał się wielkim sukcesem.
Świeradów, rozdanie nagród

Uroczystość rozdania nagród w Świeradowie Zdroju. Mjr Czesław Siegel trzeci od lewej
(kliknij na zdjęcie aby obejrzeć je w oryginalnym rozmiarze)


Świeradów, koncert galowy

Koncert galowy w Świeradowie Zdroju, Czesław Siegel w pierwszym rzędzie, 5-ty od lewej
(kliknij na zdjęcie aby obejrzeć je w oryginalnym rozmiarze)

Natychmiast podjęto rozmowy w celu zorganizowania już w następnym 1969 r. pierwszego ogólnopolskiego festiwalu orkiestr wojskowych. Ogólnopolskie festiwale orkiestr wojskowych w Świeradowie Zdroju, z krótkimi przerwami, odbywają się do dziś.

Elbląg, laureaci

Elbląg, 1968 r., jury oraz laureaci II Ogólnowojskowego Konkursu Solistów Instrumentów Dętych
- mjr Czesław Siegel stoi pierwszy z lewej
(kliknij na zdjęcie aby obejrzeć je w oryginalnym rozmiarze)

Po przejściu na emeryturę w 1987 r., mjr rez. Czesław Siegel w dalszym ciągu aktywnie uczestniczył w życiu muzycznym jako prezes Dolnośląskiego Oddziału oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.Podczas XI zwyczajnego krajowego zjazdu delegatów w Warszawie został wybrany Wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Za całokształt pracy społecznej został odznaczony przez Polski Związek Chórów i Orkiestr:

Ponadto, od 26 sierpnia 1976 roku pracował w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Legnicy, w charakterze kierownika sekcji instrumentów dętych.
Ogółem przepracował w swoim życiu 67 lat, do chwili obecnej cieszy się dobrym zdrowiem i samopoczuciem oraz świetną pamięcią. Jego mottem jest stwierdzenie Władysława Stanisława Reymonta:
"Żyć to działać,
to rozlewać po świecie talent, energię, uczucie,
pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym"
.

Opracował: Zbigniew Kuś (wrzesień, 2011)Dziadek zmarł w dniu 19.01.2012 r.
Pogrzeb odbył się w dniu 25.01.2012 r. na cmentarzu w Koszalinie przy ulicy Gnieźnieńskiej.
Barbara Siegel