TADEUSZ DOBROWOLSKI (1950-2022)

kpt. Tadeusz Dobrowolski

Tadeusz Dobrowolski
urodzony 26.03.1950, zmarł 28.02.2022 w Przemyślu


Kapitan Tadeusz Dobrowolski, znakomity muzyk, dyrygent, autor aranżacji, świetny pedagog, lubiany i szanowany przez uczniów, studentów i podwładnych. Choć urodził się w Opolu, to jednak prawie całe swoje życie związał z Przemyślem. Tam mieszkał z żoną Bogusławą, z którą dobrze wychowali dwóch synów: Sebastiana i Marcina. Obaj są funkcjonariuszami Straży Granicznej. Bardzo zaangażowany w pracę zawodową i społeczną, jednocześnie nie zaniedbywał życia rodzinnego. Jego oczkiem w głowie była czwórka wnucząt.
Znany był nie tylko na Podkarpaciu, ale też w Małopolsce. Ceniony w całym kraju jako wybitny fachowiec od muzyki. Przez kilkadziesiąt lat współpracował m.in. z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

28 lutego 2022 r. na stronie internetowej MCK SOKÓŁ ukazała się taka oto informacja:
"Z głębokim żalem informujemy, że w dniu dzisiejszym odszedł od nas kpt. Tadeusz Dobrowolski (1950-2022) - wieloletni dyrygent orkiestr wojskowych i aranżer utworów na orkiestry dęte, wykładowca Archidiecezjalnego Instytutu Muzyki Sakralnej w Przemyślu.
Z naszą Instytucją i małopolskim ruchem orkiestr dętych był związany od 1996 roku, jako prowadzący liczne warsztaty i wykłady dla kapelmistrzów. Od 2001 roku był członkiem komisji artystycznej finałów Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY w Nowym Sączu. Zawsze z zaangażowaniem i pasją dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, w sposób ponadstandardowy angażując się w pomoc młodym muzykom w doborze repertuaru, prowadzeniu orkiestr dętych i doskonaleniu umiejętności.
Składamy najszczersze wyrazy współczucia dla Rodziny i bliskich Pana Kapitana. Będzie nam go bardzo brakowało!"

***


TD z akordeonem

Tak się zaczęła przygoda z muzyką, rok 1963, akordeonista Tadeusz Dobrowolski


Tadeusz Dobrowolski urodził się 26 marca 1950 roku w Opolu. Całą jednak młodość i dojrzałe życie spędził w Przemyślu. Zainteresowanie muzyką przejawiał od wczesnych szkolnych lat. Stąd szybko trafił do przemyskiej Państwowej Szkoły Muzycznej (dziś jest to Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego).

W pierwszym stopniu (dyplom w roku 1968) poznawał tajniki gry na akordeonie, pod okiem tamtejszych pedagogów zdobywał też ogólną wiedzę muzyczną. W drugim stopniu trafił na Wydział Wychowania Muzycznego i w roku 1973 zdał egzamin przed państwową komisją.

Jak czytamy w odpisie dyplomu:
"został uznany za przygotowanego do zawodowej pracy muzycznej w zakresie prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych oraz do ubiegania się o przyjęcie na studia w wyższych szkołach muzycznych na ogólnie obowiązujących warunkach". Tu w dokumencie następuje wyliczenie całej litanii przedmiotów, które trzeba było opanować i zaliczyć. Zdecydowana większość - z wynikiem bardzo dobrym!

Warto wspomnieć, że drugim instrumentem, który Tadeusz Dobrowolski sobie wybrał, była trąbka, na której pięknie grał i często występował w partiach solowych. Dodajmy, że zdolny absolwent, później był też przez wiele lat nauczycielem w tej zasłużonej dla polskiej kultury placówce, działającej od roku 1954 (do dziś). Pod jego okiem swoje muzyczne zainteresowania realizowały setki dziewcząt oraz chłopców z Przemyśla i okolic. Dziesiątki z nich całe swoje dorosłe życie związały z muzyką. Także dzięki jego zdolnościom pedagogicznym i podmiotowemu traktowaniu młodych ludzi, umiejętnemu zachęcaniu do systematycznej pracy nad sobą.

W roku 1969 trafił do Orkiestry Bieszczadzkiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Przemyślu. Wówczas - w stopniu szeregowego. Był jednym z kilkudziesięciu muzyków zespołu, który przez kilka dekad był prawdziwą chlubą tego miasta i regionu. Tadeusz Dobrowolski w tej grupie przeszedł kolejne szczeble artystycznej i żołnierskiej kariery, aż do funkcji kapelmistrza i dyrygenta (od roku 1980, aż do likwidacji orkiestry i - przejścia na emeryturę).

kpt. Tadeusz Dobrowolski

Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Warszawie,
Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki,
Sekcja Dyrygentury Orkiestr Dętych, studia w latach 1974-1978

Wcześniej w trakcie pracy podjął studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki - w Sekcji Orkiestr Dętych. Pracę dyplomową pt. "Rozwój orkiestr dętych w Przemyślu w okresie od wyzwolenia do chwili obecnej" napisał (i obronił) pod kierunkiem st. wykładowczyni mgr Izabeli Pacewicz w roku 1978.
"Temat mojej pracy wynikł z osobistych zainteresowań. Z jednej strony bowiem - związany jestem z regionem przemyskim tradycjami rodzinnymi (od wczesnej młodości mieszkam w Przemyślu), z drugiej strony - moje zamiłowania muzyczne sprawiły, że od kilkunastu lat biorę czynny udział w działalności orkiestr - od 1967 roku do chwili obecnej uczestniczę w pracy orkiestry harcerskiej (początkowo jako instrumentalista, a od 1969 roku jako instruktor, a w latach 1969-1978 grałem w Orkiestrze Bieszczadzkiej Brygady WOP" - napisał Tadeusz Dobrowolski w swojej pracy, w której szczegółowo przedstawił dzieje i dorobek zarówno orkiestr przedwojennych, jak i działających po roku 1945. Przybliżył historię m.in.: Orkiestry Dętej Związku Zawodowego Kolejarzy, Orkiestry Dętej ZHP, Orkiestry Bieszczadzkiej Brygady WOP w Przemyślu, Orkiestr Dętych Jednostek Wojskowych nr 1035 i 1039. Zawarł w swoich rozważaniach wiele niepublikowanych wcześniej informacji, sporo dokumentalnych zdjęć. Ta dysertacja do dziś jest źródłem wiedzy na ten temat.

Orkiestra ZHP Przemyśl

Orkiestra Związku Harcerstwa Polskiego w Przemyślu, druh Tadeusz Dobrowolski na czele - środkowy z trąbką

Przemyśl

Orkiestra Związku Harcerstwa Polskiego w Przemyślu, druh Tadeusz Dobrowolski szósty od prawej, w ostatnim rzędzie, rok 1981.

Mianowanie

Akt mianowania
funkcjonariuszem Straży Granicznej

Dyplom MKiS

Dyplom honorowy
Ministra Kultury i Sztuki

Dyplom

Dyplom uznania
Prezydenta Miasta Przemyśla


Dyplom

Dyplom uznania
Wojewody Przemyskiego

Dyplom

Dyplom uznania
Prezydenta Miasta Przemyśla***1 2 3