JULIAN KWIATKOWSKI

Płk Julian Kwiatkowski

Płk Julian Kwiatkowski
- dyrygent, kompozytor i aranżer

Urodzony dnia 22.05.1936 roku w Budkach Usteńskich k/Korca (Wołyń), w posiadłościach hrabiego Jakuba Potockiego, gdzie mieszkali jego rodzice - Stanisław i Maria, z domu Kowalska, oraz dziadek, Marceli Kwiatkowski - były żołnierz - legionista. Od najmłodszych lat związany z muzyką i orkiestrami wojskowymi. W roku 1950 wstąpił ochotniczo do orkiestry wojskowej 41 Pułku Piechoty 12 Dywizji w Szczecinie i rozpoczął naukę zawodu - muzyka wojskowego w Państwowej Szkole Muzycznej w Szczecinie.

W roku 1957, po ukończeniu (z wynikiem bardo dobrym) Studium Muzycznego dla Kapelmistrzów Wojskowych przy Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, otrzymał pierwszy stopień oficerski - podporucznika i następnie, już jako oficer - dyrygent, pełnił funkcję kapelmistrza w wielu orkiestrach Wojska Polskiego, w tym funkcję I kapelmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych w Poznaniu. Także w Poznaniu, w roku 1965 ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, na Wydziale Instrumentalnym.

W latach 1981 - 1993 pełnił obowiązki Starszego Inspektora Orkiestr Wojska Polskiego. Wraz z orkiestrami odbył szereg podróży m.in. do Belgii, Danii, Francji, Japonii, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii. Na jego wniosek, w roku 1991 zostały zorganizowane po raz pierwszy w Krakowie I Międzynarodowe Spotkania Muzyczne Orkiestr Wojskowych.


z kapelmistrzami orkiestr NATO

Wspólne zdjęcie z kapelmistrzami orkiestr wojskowych państw NATO, Londyn, 1989

Za pracę w dziedzinie kultury na rzecz miasta Poznania i województwa poznańskiego otrzymał "Odznaką Honorową Miasta Poznania" oraz odznaką honorową "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego". W roku 1973, za całokształt pracy artystycznej, został wyróżniony przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką "Zasłużony Działacz Kultury". Za zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej w Wojsku Polskim został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1998 roku, po zakończeniu służby w Wojsku Polskim, został uhonorowany medalem pamiątkowym "Za Zasługi Dla Kultury w Wojsku Polskim"" oraz białą bronią.

Od roku 1985 jest członkiem Polskiego Związku Kompozytorów ZAKR oraz członkiem ZAiKS. Jest autorem kilkudziesięciu kompozycji i ponad 1500 opracowań i aranżacji na różne składy orkiestrowe.

Julian Kwiatkowski

Julian Kwiatkowski w mundurze dyrygenta
Młodzieżowej Orkiestry Detej "VICTORIA"

W roku 1997, wspólnie z księdzem prałatem Edwardem Żmijewskim, proboszczem Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie - Rembertowie, organizują Młodzieżową Orkiestrę Dętą "VICTORIA" (obecnie Koncertową), której do dnia dzisiejszego jest kierownikiem artystycznym i kapelmistrzem. W dziesięcioletniej działalności edukacyjno - wychowawczej i artystycznej wystąpił z "Victorią" w ponad 80-ciu miejscowościach Polski, prezentując muzykę i pieśni kompozytorów polskich i zagranicznych. "VICTORIA" pod jego kierownictwem odbyła 18 koncertowych podróży zagranicznych, uczestnicząc w wielu prestiżowych uroczystościach i koncertach, m.in. w: Austrii (3 razy), Białorusi, Republice Czeskiej, Danii, Francji, na Litwie, w Niemczech (5 razy), Szwecji, Ukrainie, Węgrzech, Włoszech oraz w Watykanie, z audiencją u Ojca Świętego, Jana Pawła II.

Z "VICTORIĄ"" nagrał osiem płyt CD, do których opracował muzykę. Dla "VICTORII" i solistów Opery Narodowej, Warszawskiej Opery Kameralnej oraz solistów scen warszawskich występujących z orkiestrą, zaaranżował ponad 650 utworów wokalno-instrumentalnych.


Za działalność edukacyjno-koncertową, orkiestra "VICTORIA" pod jego kierownictwem została uhonorowana:

plakat Victoria

Plakat Orkiestry Koncerowej "VICTORIA"

Motto działalności artystycznej "Victorii" i jej kierownika artystycznego:
- gramy i śpiewamy "BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM KU RADOŚCI"