BOLESŁAW SZULIA


Ppłk Bolesław Szulia

Bolesław Szulia - dyrygent, kompozytor i aranżer. Wieloletni kierownik artystyczny Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Po ukończeniu warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie dyrygentury profesora Władysława Kabalewskiego, od 1970 roku był dyrygentem Orkiestry Koncertowej Wojska Polskiego w Warszawie, pełniąc jednocześnie obowiązki pedagoga w warszawskiej Akademii Muzycznej, gdzie prowadził zajęcia z zakresu instrumentacji. W 1997 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Menadżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Z zespołami wojskowymi dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia: popularnych pieśni i arii operowych o tematyce patriotycznej i żołnierskiej z udziałem wybitnych solistów. Nagrał wiele płyt z utworami muzyki klasycznej i popularnej dla wydawców polskich i zagranicznych, uhonorowany złotymi i platynowymi płytami.
Z Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego odbył tournee artystyczne po Chinach, Kanadzie, USA oraz krajach europejskich. Jest twórcą wielu utworów i opracowań na orkiestrę symfoniczną i dętą.

Jest współorganizatorem audycji telewizyjnych o tematyce patriotycznej. Od 25 lat prowadzi cykliczne koncerty w sali Filharmonii Narodowej dla dzieci i młodzieży z popularnymi programami utworów symfonicznych, pieśni patriotycznych i żołnierskich. Komponuje utwory również dla dzieci. Realizował wiele okolicznościowych widowisk i koncertów z okazji świąt i rocznic narodowych.

Za swoją działalność otrzymał m.in.: nagrodę Ministra Obrony Narodowej II stopnia, Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi w zakresie upowszechniania kultury muzycznej. Jest laureatem Nagrody Artystycznej Polskiej Estrady "Prometeusz" i Związku Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych.


Ppłk Bolesław Szulia
Ppłk Bolesław Szulia
Ppłk Bolesław Szulia
Ppłk Bolesław Szulia