WŁADYSŁAW BALICKI (1924-2000)

Płk Władysław Balicki

Pułkownik Władysław Balicki (ur. 19.04.1924 r. w Niepołomicach) z muzyką związany był od najmłodszych lat. Od 6 roku życia pobierał lekcje gry na skrzypcach. Dalszą naukę muzyki kontynuował jako elew 81 pułku piechoty im. Stefana Batorego w Grodnie, skąd został skierowany w 1938 roku do Wojskowej Szkoły Muzycznej przy Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Katowicach.

W czasie okupacji był waltornistą w orkiestrze kolejowej w Rzeszowie. Po wojnie ukończył Oficerską Szkołę Kapelmistrzów Wojska Polskiego w Łodzi, a następnie pełnił funkcję kapelmistrza orkiestry wojskowej 10 Dywizji Piechoty w Koszalinie.

W 1965 roku ukończył studia na Wydziale IV Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie. W tym też roku objął stanowisko starszego inspektora orkiestr Wojska Polskiego, które pełnił do 1986 roku. Organizowany od 1968 roku z jego inicjatywy Festiwal Orkiestr Wojskowych Śląskiego Okręgu Wojskowego w Świeradowie Zdroju, stał się ogólnopolskim festiwalem orkiestr Wojska Polskiego, który trwa do dziś.

Po zakończeniu służby wojskowej nadal aktywnie uczestniczył w amatorskim ruchu artystycznym na terenie całego kraju. Był pomysłodawca wielu imprez, które przyczyniły się do integracji i podnoszenia poziomu artystycznego orkiestr dętych. Pełnił obowiązki wiceprezesa-dyrektora artystycznego Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie i przewodniczącego Rady Artystycznej przy Zarządzie Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Kolejny festiwal jego pomysłu - Europejskie Spotkania Młodych Muzyków - zadomowił się na stałe także w Świeradowie Zdroju i nosi jego imię.

Jury, Świeradów Zdrój

Płk Władysław Balicki w komisji oceniającej występy muzyków wojskowych w Świeradowie Zdroju

Przegląd orkiestr

Przegląd orkiestr, gen. bryg. Tadeusz Szaciło i płk Władysław Balicki

Musztra paradna

Musztra paradna połączonych orkiestr, dyryguje płk Władysław BalickiOpracował: Zbigniew KUŚ

na podstawie:
"75 lat działalności edukacyjnej Wojskowej Szkoły Muzycznej Katowice - Elbląg - Gdańsk"
oraz
"Wojskowa Szkoła Muzyczna przy Konserwatorium Muzycznym w Katowicach 1929 -1939"