FRANCISZEK SUWAŁA (1943 - 2017)

płk Franciszek Suwała

Płk Franciszek Suwała
- komendant Wojskowego Liceum Muzycznego
w latach 1986-2001

FRANCISZEK SUWAŁA: muzyk, dyrygent, kapelmistrz, kompozytor, aranżer, nauczyciel, juror konkursów, długoletni wykładowca Studium dla Kapelmistrzów i Dyrygentów Orkiestr Dętych przy Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ, znany i powszechnie szanowany w całej Polsce.

Gdziekolwiek się pojawił, wszędzie wzbudzał podziw swoim profesjonalizmem, wielką pracowitością, solidnością, ale też ogromną życzliwością, serdecznością w kontaktach ze współpracownikami, z podwładnymi, studentami i uczniami. W pamięci wielu ludzi zapisał się jako człowiek skromny i prawy, a przy tym obdarzony poczuciem humoru, wspaniały pedagog i niezawodny przyjaciel. W wieku 74 lat zmarł w Gdańsku 28 lipca 2017 r. Przez kilkadziesiąt lat Pan Pułkownik był związany z amatorskim ruchem muzycznym i licznymi ośrodkami w całym kraju. Był też autorem licznych opracowań znanych dzieł dla "dęciaków".


płk Franciszek Suwała

Orkiestra Garnizonowa w Rzeszowie, siódmy od lewej - Franciszek Suwała

FRANCISZEK M. SUWAŁA urodził się 25 marca 1943 r. w Bogucicach Pierwszych na Kielecczyźnie. W latach 1958-1972 pracował jako muzyk - instrumentalista orkiestry wojskowej. Po ukończeniu z wyróżnieniem dyrygentury w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie został oficerem - dyrygentem orkiestry dętej. Pełnił funkcję kapelmistrza Orkiestry Garnizonowej w Tarnowie, a następnie przez 13 lat kierował Orkiestrą Garnizonową w Rzeszowie.


płk Franciszek Suwała

Orkiestra Garnizonowa w Rzeszowie - na czele Franciszek Suwała

Jak wspominają Jego dawni podwładni, od pierwszej chwili zdobył sobie zaufanie i szacunek. Zdecydowały o tym następujące czynniki: fachowość, wiedza i umiejętności oraz życzliwość wobec żołnierzy i kadry zawodowej. Te cechy towarzyszyły Franciszkowi Suwale przez całe życie, niezależnie od tego, gdzie go rzucił los. Pod jego dyrekcją orkiestra osiągnęła bardzo wysoki poziom muzyczny, jej członkowie podnosili swoje kwalifikacje, kończyli średnie szkoły muzyczne i wyższe uczelnie. Należała do najlepszych w Warszawskim Okręgu Wojskowym, zdobywała liczne laury i wyróżnienia.


W tym czasie został też utworzony zespół wokalno-instrumentalny, który zakwalifikował się do Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Tam też została zaproszona orkiestra. Dodajmy, że jubileuszowy koncert z okazji 40-lecia działalności artystycznej orkiestry został zarejestrowany przez rozgłośnię Polskiego Radia w Rzeszowie.

dyryguje Franciszek Suwała

Próba Orkiestry Garnizonowej w Rzeszowie - dyryguje Franciszek Suwała

Orkiestra Żeńska Szałamaistek w Rzeszowie

Orkiestra Żeńska Szałamaistek w Rzeszowie

Przez okres służby wojskowej płk Franciszek Suwała wspierał amatorski ruch muzyczny. Kierowana przez niego orkiestra ściśle współpracowała z Wojewódzkim Domem Kultury. Rezultatem tego współdziałania było m.in. utworzenie Dętej Orkiestry Dziewczęcej i Orkiestry Szałamaistek, które do dzisiaj funkcjonują przy WDK.


Próba Orkiestry Szałamaistek i Orkiestry Dętej

Próba Orkiestry Szałamaistek i Orkiestry Dętej

Zespół Szałamaistek - parada ulicami Rzeszowa

Zespół Szałamaistek - parada ulicami Rzeszowa

Koncert Szałamaistek w Ropczycach

Koncert Szałamaistek w Ropczycach1 2 3