JANUSZ PRZYBYLSKI

Janusz Przybylski


Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi (klasa dyrygentury prof. Tomasza Kiesewettera oraz klasa altówki prof. Zbigniewa Friemana). Studia uzupełniał we Włoszech pod kierunkiem Franco Ferrary, odbył także studia aspiranckie w Leningradzkim Państwowym Konserwatorium im. Mikołaja Rimskiego-Korsakowa (klasa prof. Arwida Jansonsa). Profesor sztuk muzycznych, wykładowca oraz założyciel klasy dyrygentury operowo-symfonicznej Wydziału Teorii Muzyki i Kompozycji Akademii Muzycznej w Gdańsku, współpracuje z Akademią Muzyczną w Krakowie.


Janusz Przybylski

Obok bogatego dorobku artystycznego i pedagogocznego na niwie cywilnej, prof. Janusz Przybylski ma na swym koncie także nieocenione zasługi dla muzyki wojskowej. Od kilkunastu lat współpracuje z wojskiem, uczestnicząc m.in. w cyklicznych konkursach solistów-instrumenta- listów i zespołów kameralnych oraz konkursach orkiestr Wojska Polskiego w Świeradowie Zdroju w charakterze jurora.


Warsztaty w Szczecinie

Pod merytoryczną opieką Profesora od lat organizowane są przez Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej warsztaty dla dyrygentów orkiestr wojskowych. Dzięki jego staraniom utworzone zostało Podyplomowe Studium dla Dyrygentów Orkiestr Dętych. Dwuletnie studia ukończyło już kilkunastu wojskowych dyrygentów.

Janusz Przybylski

Zaangażowanie Profesora w doskonalenie zawodowe dyrygentów wojskowych oraz Jego zasługi budowaniu wysokiej rangi profesjonalnego współzawodnictwa w ramach konkursów odbywających się w Świeradowie Zdroju znacząco wpływają na podniesienie poziomu artysty- cznego polskich orkiestr wojskowych. Dowodem tego są liczne zaproszenia orkiestr polskich do uczestnictwa w międzynarodowych wojskowych imprezach muzycznych.


Prof. Przybylski jest laureatem wielu prestizowych nagród i wyróżnień - krajowych i zagranicznych, za wybitne przedstawienia muzyczne i nagrania płytowe. Za wielkie zasługi pedagogiczne i dorobek artystyczny uhonorowany został wieloma odznaczeniami państwowymi i regionalnymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Medalem Św. Jakuba.

Warsztaty w Szczecinie

Warsztaty w Szczecinie

Warsztaty w Szczecinie


Opracował: Zbigniew Kuś