POLSKI ODDZIAŁ MIĘDZYNARODOWEGO TOWARZYSTWA MUZYKI WOJSKOWEJ
POLISH BRANCH OF THE INTERNATIONAL MILITARY MUSIC SOCIETY