Historia Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Wojskowej

Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Wojskowej jest zrzeszeniem oddziałów narodowych i członków indywidualnych. Celem Towarzystwa jest rozbudzanie zainteresowania wszystkimi aspektami muzyki wojskowej, orkiestrami dętymi, oraz rozwijanie porozumiewania się pomiędzy jego członkami na całym świecie.

Decyzja w sprawie powołania organizacji ukierunkowanej wyłącznie na powyższe specyficzne zainteresowania muzyczne została podjęta w Wielkiej Brytanii w 1976 roku przez członków Sekcji Orkiestr Wojskowego Towarzystwa Historycznego, kiedy to panowie George Brinckley i Harry Plunkett zostali upoważnieni do kontynuowania wstępnych poszukiwań i ustaleń. Zdecydowano podkreślić wyodrębnienie nowego towarzystwa poprzez powołanie Honorowego Prezesa, posiadającego znaczącą pozycję w kręgach orkiestr wojskowych. Obecnie funkcję tę pełni Kawaler Królewskiego Norweskiego Orderu Zasługi 1 Klasy, pan Trevor J. Ford.

Pierwszymi formalnymi członkami Towarzystwa byli przedstawiciele Zjednoczonego Królestwa i Kanady, w ślad za nimi poszły oddziały powołane na kontynencie europejskim, w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Australii. Początkowo Towarzystwo było kierowane z Londynu, jednak w 1985 roku oddział holenderski IMMS zaproponował powołanie międzynarodowego gremium zarządzającego, z uwagi na to, iż członkowie zagraniczni stanowili ok. 75% Towarzystwa. W rezultacie, 1 stycznia 1988 r. rozpoczął działalność Komitet Międzynarodowy, który składa się z przedstawicieli każdego oddziału narodowego.

W ostatnich latach Towarzystwo znacząco rozwinęło się, włączając oddziały i członków z całego świata. Obecnie IMMS liczy 1300 czlonków pochodzących z 31 krajów i posiada także porozumienia o stowarzyszeniu z organizacjami narodowymi w Niemczech, Szwecji i Finlandii.Cele Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Wojskowej

Żródło: The Rules of the International Military Music Society, par. 2 - AimsOrganizacja i reguły działania
Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Wojskowej

Żródło: The Rules of the International Military Music Society,
par. 5 - Officers,
par. 6 - Administration,
par. 8 - National and Regional BranchesZasady członkostwa
w Międzynarodowym Towarzystwie Muzyki Wojskowej:

Żródło: The Rules of the International Military Music Society,
par. 3 - Membership,
par.4 - Subscriptions