Polski Oddział Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki WojskowejZarząd Polskiego Oddziału
Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Wojskowej:

ppłk Adam Czajkowski - Prezes
Bogusław Hilla - Skarbnik
Krzysztof Kaliński
Składki członkowskie

- wpłata na rachunek: BGŻ BNP PARIBAS 35 2030 0045 1170 0000 0232 2050


Wyślij wiadomość do Prezesa Polskiego Oddziału IMMS: aczajkowski*at*imms.pl

Wyślij wiadomość do Skarbnika Polskiego Oddziału IMMS: bhilla*at*imms.pl

Wyślij wiadomość do administratora strony: k.kalinski*at*imms.pl