Warsztaty 2004

Organizatorzy i uczestnicy warsztatów dyrygenckich w 2004 r.,
zorganizowanych w Orkiestrze Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

Kapelmistrzowie orkiestr Wojska Polskiego są w zdecydowanej większości absolwentami wydziałów wychowania muzycznego bądź instrumentalnego jednej z polskich uczelni muzycznych, bowiem przez wiele lat żaden ośrodek nie prowadził kształcenia dyrygentów orkiestr dętych. Dopiero od niedawna Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, w ramach studiów II stopnia (dwuletnich, magisterskich), kształci dyrygentów ze specjalizacją "dyrygentura orkiestr dętych". Stąd też, wśród zasadniczych przedsięwzięć Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, od kilku lat stałą i ważną pozycję zajmują warsztaty dyrygenckie dla kapelmistrzów orkiestr wojskowych.

W dniach 23-25 lutego 2005 roku, Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej po raz trzeci była gospodarzem warsztatów, które tym razem prowadził prof. Lex van Diepen (>> informacja z biuletynu Defile), major rezerwy, emerytowany kapelmistrz Królewskiej Orkiestry Sił Powietrznych Holandii. Przygotowania do tego spotkania trwały kilka miesięcy. Polegały na przygotowaniu wyznaczonych partytur przez każdego kapelmistrza - uczestnika warsztatów oraz przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej. Nie były one proste, zarówno dla dyrygentów jak i orkiestry. Wybrane przez profesora utwory zawierały dużo problemów technicznych, harmonicznych, rytmicznych oraz dawały wiele możliwości interpretacyjnych. Skomponowane specjalnie na orkiestry dęte przez kompozytorów amerykańskich i holenderskich utwory: "Preludio", "A Tribute to George Gershwin", "The Legend of the Flathed Lake" czy "Hajj" wzbogaciły przy tej okazji dosyć ubogi repertuar polskich orkiestr wojskowych.

Kolejne warsztaty dyrygenckie pod kierunkiem prof. Alexandra von Diepena odbyły się w 2006 roku w sali widowiskowej Akademii Obrony Narodowej z udziałem Orkiestry Koncertowej RZAWP.

Warsztaty 2004

Spotkanie kapelmistrzów z prof. Alexandrem von Diepenem (obok jego małżonka, Maria),
po koncercie kończącym warsztaty w 2006 roku w Akademii Obrony Narodowej
(fot. Mirosław Rytel).

Warsztaty 2004

Finał warsztatów w 2007 r.
- koncert prowadzony przez 20 dyrygentów WP, Policji i Straży Granicznej
z udziałem ORWL i ORWP (na scenie) (fot. Mirosław Rytel).

W 2007 roku w warsztatach dyrygenckich brały udział dwie orkiestry - Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych i Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz dwóch wykładowców - prof. Janusz Przybylski (Opera Bałtycka) i prof. Maciej Figas (Opera Nova).

Warsztaty 2004

Warsztaty 2004

Warsztaty 2004

Przez ostatnie lata w ramach warsztatów dyrygenckich organizowanych przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON zajęcia prowadzili wysokiej klasy dyrygenci, m.in. prof. Ryszard Dudek, prof. Benedykt Konowalski, prof. Stanisław Latek, prof. Maciej Figas, prof. Piotr Wajrak.

Zbliżający się koncert w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej jest efektem kilkuletniej współpracy dyrygentów orkiestr wojskowych z prof. Januszem Przybylskim, Dyrektorem Artystycznym i I Dyrygentem olsztyńskiej Filharmonii.Materiały i opracowanie:
Zbigniew Kuś