VivatPolonia

VIVAT POLONIA

Zbiór 30 marszów wojskowych z okresów przedwojennego, wojennego i czasów współczesnych.

Wykonanie:

 • Orkiesra Reprezentacyjna Wojska Polskiego
 • Orkiestra Reprezentacyjna Warszawskiego Okręgu Wojskowego
 • Orkiestra Reprezentacyjna Pomorskiego Okręgu Wojskowego
 • Orkiestra Reprezentacyjna Śląskiego Okręgu Wojskowego
 • Orkiestra Reprezentacyjna Krakowskiego Okręgu Wojskowego
 • Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej
 • Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej
 • Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej
WYKAZ UTWORÓW:
 1. Mel. lud., opr. Bolesław Szulia, Marsz, marsz Polonia
 2. Muz. Henryk Melcer, opr. Arnold Rezler, Marsz generalski
 3. Muz. Ch. Helmer i G. Krier, oprac. Julian Kwiatkowski, Wizja szyldwacha (Marsz Kozietulskiego)
 4. Muz. i opr. Leon Landowski, Eskadra
 5. Opr. Ireneusz Stromski, Wesoła marynarska wiara
 6. Muz. i opr. Leon Landowski, Wiwat
 7. Muz. lud., opr. Jan Woszczyk, Madziar
 8. Muz. i opr. W. Lewacki, Krakowiak - marsz nr 2
 9. Muz. i opr. Bogumił Sitarski, Mazury ułańskie
 10. Muz. Leon Łuskino, opr. Tadeusz Waliszewski, Szara piechota
 11. Muz. M. D. Tomnikowski, opr. Stefan Lidzki-Śledziński, Marsz Pierwszej Brygady
 12. Muz. Alfred Schutz, opr. Jan Szabat, Sława żołnierza polskiego
 13. Opr. Bogumił Sitarski, Marsz paradny
 14. Muz. Michał Zieliński, opr. Augustyn Wiśniewski, Serce w plecaku
 15. Muz. i opr. Bogumił Sitarski, Marsz Zawrat
 16. Muz. i opr. Edward Maj, Apel Strzelecki
 17. Muz. i opr. Czesław Sokalski, Powstańcom śląskim chwała
 18. Muz. i opr. Julian Kwiatkowski, Podniebne orły
 19. Muz. Adam Kowalski, opr. Ireneusz Stromski, Marszowe malodie morskie
 20. Muz. i opr. Julian Kwiatkowski, Marsz sądecki
 21. Muz. Stefan Latwis, opr. Józef Pawłowski, Marsz lotników
 22. Muz. Henryk Rzepus, opr. Julian Kwiatkowski, Polskim kombatantom
 23. Muz. i opr. Aleksander Dulin, Marsz floty polskiej
 24. Muz. i opr. Stanisław Paszke, Gród Przemysława
 25. Muz. lud., opr. Jan Woszczyk, Marsz podhalański
 26. Muz. Stanisław Gajdeczka, opr. Kazimierz Hilla, Pancerniak
 27. Muz. Henryk Rzepus, opr. Julian Kwiatkowski, ORP Błyskawica
 28. Muz. lud., opr. Bernard Król, Intrada regionalna
 29. Muz. Karol Kurpiński, oprac. Józef Pawłowski, Warszawianka
 30. Muz. i opr. Wacław Karaś, Vivat Polonia