MUZYKA

UTWORY WYKONYWANE I ZAREJESTROWANE
PRZEZ ORKIESTRY WOJSKA POLSKIEGO

1 2 3 4 5

VivatPolonia

VIVAT POLONIA

Zbiór 30 marszów wojskowych z okresów przedwojennego, wojennego i czasów współczesnych.
Wykonanie: Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego, orkiestry reprezentacyjne okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych RP.

[zawartość]
Chłopcy Malowani

CHŁOPCY MALOWANI

35-LECIE CENTRALNEJ ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ
WOJSKA POLSKIEGO

Dyrygenci: Arnold Rezler, Bolesław Szulia
Digitalizacja nagrań: Jan Demianiuk

[zawartość]
Impresje Muzyczne

IMPRESJE MUZYCZNE

CENTRALNA ORKIESTRA REPREZENTACYJNA
WOJSKA POLSKIEGO

Dyrygenci:Kazimierz Hilla, Edward Miller
Digitalizacja nagrań: Jan Demianiuk

[zawartość]
Marsze i sygnały WP

MARSZE I SYGNAŁY WOJSKA POLSKIEGO

ORKIESTRA KONCERTOWA WOJSKA POLSKIEGO
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI

Dyrygenci:Zbigniew Kuś, Adam Czajkowski
Realizacja nagrań: Michał Gola
Redakcja: Julian Kwiatkowski

[zawartość]
OKWP

ORKIESTRA KONCERTOWA WOJSKA POLSKIEGO
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI

Dyrektor: ppłk Włodzimierz Liśkiewicz
Kierownik artystyczny: Grzegorz Mielimąka
Dyrygent: por. Adam Czajkowski

Płyta prezentująca propozycje programowe Orkiestry

[zawartość]

1 2 3 4 5