MATERIAŁY I RELACJE


 1. Leszek Maruta
  Przewodnik Koncertowy Muzyki Wojskowej

 2. Katarzyna Lepszy-Muszyńska
  Koncert monograficzny po¶więcony twórczo¶ci Edwarda Maja

 3. Mikołaj Ostolski,
  Traktat Józefa Elsnera "O muzyce wojskowej i jej użytku"

 4. Renata Maciejewska,
  Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Grandioso"

 5. Dariusz Grudzień,
  Muzyka wojskowa w serwisie YouTube

 6. Ppłk Zbigniew Ku¶,
  Warsztaty dyrygenckie dla kapelmistrzów orkiestr Wojska Polskiego

 7. Ppłk Adam Czajkowski, ppłk Zbigniew Ku¶,
  Muzyka Fryderyka Chopina w repertuarze polskich orkiestr wojskowych

 8. Ppłk Zbigniew Ku¶,
  Tambourmajor dawniej i dzi¶

 9. Krzysztof Kaliński,
  Z archiwum ppłk. rez. Henryka Sarwy

 10. Ppłk Zbigniew Ku¶,
  Mazurek D±browskiego

 11. Ppłk Zbigniew Ku¶,
  Marsz Pierwszej Brygady

 12. Zygmunt Chłopek,
  Organizacja i działalno¶ć polskich orkiestr wojskowych w latach 1914-1939 (informacja)

 13. Ppłk dypl. Kazimierz Konkol,mjr mgr Jan Kaplica, st. sierż. sztab. Lech Mendak,
  Orkiestra wojskowa garnizonu Kielce

 14. Ppłk Zbigniew Ku¶,
  Polish Branch of the IMMS (PDF)

 15. Renata Maciejewska,
  Mażoretki

 16. Ppłk Zbigniew Ku¶,
  Wojskowe szkolnictwo muzyczne w Polsce w latach 1929-2007 (PDF)

 17. Płk Krzysztof Kaliński,
  40 lat konkursu orkiestr wojskowych w ¦wieradowie Zdroju