Z archiwum ppłk. rez. Henryka Sarwy

(kliknij na zdjęcie aby je powiększyć)

Grupa kapelmistrzów i tamburmajorów w Chełmie Lubelskim, 1959

Grupa kapelmistrzów i tamburmajorów w Chełmie Lubelskim, 1959 r. (zdjęcie ze zbiorów ppłk. rez. Henryka Sarwy).
Od lewej siedzą: sierż. Władysław Bober z Orkiestry Garnizonu Rzeszów, st. sierż ()Korbiczko, st. sierż. () - szef Orkiestry Garnizonu Lublin.
Od lewej stoją: kpt. Henryk Sarwa, kpt. Jan Hryniewiecki, mjr Jan Pankiewicz, kpt. Karol Szymański, kpt. Tadeusz Wilczyński, por. ppor. ()Bronczyk - kapelmistrz Orkiestry w Tarnowie, st. sierż. ()Puchacz i kpt. Henryk Sierka z Orkiestry Garnizonu Hrubieszów.


Kapelmistrzowie podczas odprawy, luty 1962

Kapelmistrzowie podczas odprawy, luty 1962 r. (zdjęcie ze zbiorów ppłk. rez. Henryka Sarwy).
Od lewej siedzą: kpt. Jan Hryniewiecki, kpt. Czesław Jasiewicz, mjr Albert Liszok, płk Jan Hrouda, mjr Stanisław Żochowski, kpt. ( )Niwiński, kpt. Henryk Sobkowski.
Za siedzącymi, w pierwszym szeregu stoją: kpt. Jan Łukasik, por. Kazimierz Rożek, nierozpoznany podoficer, kpt. Antoni Wieliński, kpt. Bolesław Gronostajski, kpt. Tadeusz Wilczyński, kpt. Henryk Sarwa, kpt. Kazimierz Gotesman, () - kapelmistrz Orkiestry Garnizonu Szczecin.
Za siedzącymi, w drugim szeregu stoją: kpt. Stefan Czeredrecki, osoba nierozpoznana, kpt. Kazimierz Kozłowski, kpt. Henryk Sierka, osoba nierozpoznana, kpt. Józef Pietz - kapelmistrz Orkiestry Garnizonu Tarnów.


Po zgrupowaniu orkiestr we Wrocławiu, 1970

Kapelmistrzowie i tamburmajorzy wyróżnieni Odznaką Janka Krasickiego po zgrupowaniu orkiestr we Wrocławiu, 1970 r. (zdjęcie ze zbiorów ppłk. rez. Henryka Sarwy).
Od lewej, w pierwszym szeregu stoją: płk Kazimierz Kardynał, mjr Michał Cymbalista, kpt. Kazimierz Rożek, st. bosman Stanisław Troczyński - zastępca kapelmistrza orkiestry MW od 28.04. 1957 r., kpt. ()Kakiet, ppłk Władysław Balicki, nierozpoznany podoficer, nierozpoznany podoficer.
Od lewej, w drugim szeregi stoją: 3 osoby nierozpoznane, płk Edward Szpitel - Szef Kultury GZP WP, prac. cyw. ()Maj, płk Marian Januś, kpt. Henryk Sarwa, osoba nierozpoznana.


Kapelmistrzowie podczas jednej z odpraw w Warszawie, 1960-1963

Kapelmistrzowie podczas jednej z odpraw w Warszawie w latach 1960 -1963 (zdjęcie ze zbiorów ppłk. rez. Henryka Sarwy).
Od lewej siedzą: kpt. ()Grzeszczak - kapelmistrz orkiestry w Szczecinie (w mundurze wojsk lotniczych), płk Augustyn Wiśniewski, płk Teodor Ratkowski - dyrektor CZA WP, prof. Józef Pawłowski - kierownik sekcji dyrygentury orkiestr dętych na Wydziale I w PWSM w Warszawie, płk Jan Hrouda - inspektor orkiestr WP, płk Stanisław Korman - Szef Zarządu Kultury GZP WP, płk Wacław Kościuszko - GZP WP, ppłk Dańczak - Komendant Studium Muzycznego, kapitan marynarki - Jan Skonieczko.
Od lewej stoją w szeregu pierwszym: kpt. Ryszard Agaciak, kpt. Jan Łukasik, kpt. Henryk Sarwa, trzy kolejne osoby nierozpoznane, kpt. Jan Krasiński, osoba nierozpoznana, kpt. Michał Cymbalista, kolejno siedem osób nierozpoznanych, kpt. Tadeusz Wilczyński (w okularach), cztery koleje osoby nierozpoznane, kpt. Czesław Jasiewicz, za nim, w głębi - kpt. ()Minta, dwie osoby nierozpoznane, kpt. Tadeusz Cytryński, mjr ()Kaszewski, cztery kolejne osoby nierozpoznane, mjr Mieczysław Abraszek, kpt. Kazimierz Rożek.
Od lewej stoją w szeregu drugim: cztery osoby nierozpoznane, za nimi, w głębi drugi z lewej - kpt. Henryk Sierka, cztery osoby nierozpoznane, kpt. ()Styczyński, pięć osób nierozpoznanych, kpt. ()Czeredrecki, kpt. Bolesław Gronostajski, za nimi w głębi - kpt. Stefan Czeredrecki, przed nim - kpt. Wilk, dwie osoby nierozpoznane, kpt. Kazimierz Gotesman, nierozpoznany podoficer, w głębi - kpt. ()Wiśniewski, kpt. ()Kozłowski, kpt. ()Niwiński.

Opracowanie:
KK