ORKIESTRA WOJSKOWA GARNIZONU KIELCE

(wska¿ kursorem twarz, aby zobaczyæ nazwisko osoby)

Orkiestra z kapelmistrzem, ppor. Stefanem Malinowskim