Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Grandioso"


HISTORIA

Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Grandioso" powstała w 1978 roku z inicjatywy władz miasta. Kierownictwo objął Stanisław Dębowski (instruktor gry na instrumentach dętych blaszanych). W maju 1978 r. zorganizowany został pierwszy nabór na członków orkiestry, wśród dzieci i młodzieży z radomskich szkół podstawowych. Spośród ponad 300 chętnych, wyselekcjonowano grupę liczącą około 60 osób. Zespół podjął pierwsze próby, korzystając z instrumentów muzycznych przekazanych przez Orkiestrę Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Radomiu. Pół roku później zakupiono nowe instrumenty, dzięki środkom pieniężnym otrzymanym z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Radomia.

Po raz pierwszy mieszkańcom Radomia orkiestra zaprezentowała się w harcerskich mundurkach na pochodzie pierwszomajowym w 1979 roku. Silne były wówczas powiązania zespołu ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Przez pierwsze dwa lata działalności używano nazwy Harcerska Orkiestra Dęta w Radomiu, a harcerskie tradycje: odgrywanie pobudki, ciszy nocnej czy zbiórek, celebrowane są przez młodzież do dnia dzisiejszego.

Harcerska Orkiestra Dęta w Radomiu - 1981 r.
Harcerska Orkiestra Dęta w Radomiu - 1981 r.
(kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

W pierwszych latach działalności orkiestrze patronowali: Wydział Oświaty i Wychowania oraz Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Radomiu. Nauczyciele-instruktorzy byli pracownikami Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu. Ze względu na brak bazy lokalowej, Hufiec ZHP zwrócił się z prośbą do dyrektorów radomskich szkół o udostępnienie pomieszczeń. W ten sposób siedzibą orkiestry została Szkoła Podstawowa Nr 6. Zajęcia indywidualne oraz sekcyjne odbywały się w salach lekcyjnych, natomiast salą prób orkiestry było niewielkie wygospodarowane pomieszczenie, niestety o słabych warunkach akustycznych.

W 1980 roku dyrygenturę i kierownictwo artystyczne objął Zdzisław Włodarski, absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie. Od tej chwili wyraźnie rozwinął się poziom artystyczny orkiestry. Na XII Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu, zespół występujący już pod nazwą Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta otrzymał pierwsze laury: Puchar Kuratora Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy oraz nagrodę dla najlepszego solisty - Włodzimierza Klika (trąbka). Od tej pory orkiestra wracała z kolejnych OFMOD z coraz cenniejszymi nagrodami, co owocowało kolejnymi zaproszeniami na inne festiwale i koncerty.

Dzięki dynamicznemu wzrostowi poziomu artystycznego od 1987 roku, orkiestra coraz częściej korzystała z wyjazdów zagranicznych. Warto w tym miejscu wymienić: wakacyjną wymianę młodzieży polsko-niemieckiej w Magdeburgu (Niemcy), Festiwal Orkiestr w Jarosławiu (ZSRR), Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych FIJO w Cheb (Czechosłowacja). Na okoliczność wyjazdów zagranicznych Prezydent Miasta Radomia ufundował nowe stroje galowe: z herbem miasta na ramieniu i Godłem Polski w klapie marynarki.

Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta – FIJO Cheb (Czechosłowacja) 1987 r.
Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta - FIJO Cheb (Czechosłowacja) 1987 r.
(kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Jubileuszowy rok 1988 przyniósł orkiestrze ogromny sukces - główną nagrodę XVI OFMOD w Inowrocławiu - Puchar Miasta Inowrocławia, Puchar Przewodniczącego MRN w Inowrocławiu, Nagrodę Szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego za upowszechnianie muzyki żołnierskiej, oraz indywidualne nagrody dla: dyrygenta, solisty i tambourmajorki. Ponadto orkiestra została zaproszona na Międzynarodowy Festiwal Muzykującej Młodzieży - Bydgoskie Impresje Muzyczne - w charakterze orkiestry towarzyszącej festiwalowi. Jesienią zorganizowano Jubileuszowy Koncert X-lecia Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Orkiestrą dyrygował Zdzisław Włodarski.

Sukces na festiwalu w Inowrocławiu (1988) dopingował do dalszego podnoszenia umiejętności indywidualnych i zespołowych. Przed orkiestrą pojawiały się coraz większe wyzwania. W 1989 roku zespół zaprezentował się na III Międzynarodowym Konkursie Orkiestr Dętych "O Złotą Lampkę Górniczą" w Jastrzębiu Zdroju, gdzie zdobył I miejsce w kategorii musztry paradnej, a nagrodę dla najlepszej tambourmajorki otrzymała Renata Bojanowicz (Maciejewska).

Wysoki poziom artystyczny orkiestry, a także szerokie zainteresowania muzyczne jej członków, przyczyniły się do utworzeniem zespołu grającego muzykę rozrywkową - Big-Bandu GRANDIOSO, który w 1990 roku został zgłoszony do przesłuchań konkursowych na Bydgoskich Impresjach Muzycznych (BIM). Pod batutą Zdzisława Włodarskiego zespół zdobył nagrodę główną - "Złotą Strunę".

Big-Band Grandioso - Bydgoskie Impresje Muzyczne, 1990 r.
Big-Band "Grandioso" - Bydgoskie Impresje Muzyczne, 1990 r.
(kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Z czasem pozycje programowe Big-Bandu weszły do repertuaru orkiestry. Poznawanie przez młodzież innego rodzaju muzyki wpłynęło na poszerzenie muzycznych zainteresowań, pojawił się nowy zapał i entuzjazm, co w rezultacie zaowocowało wzrostem poziomu artystycznego. Nazwa GRANDIOSO stopniowo przylgnęła do orkiestry i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych nazw, jednoznacznie kojarzonych z orkiestrą młodzieżową z Radomia.

W 1991 roku wyjątkowym wydarzeniem był wspólny występ z innymi orkiestrami, podczas mszy świętej na radomskim lotnisku, celebrowanej przez Papieża Jana Pawła II.
Rok 1993 obfitował w wiele sukcesów, wśród których warto wymienić:

W roku 1996 na kierownika organizacyjnego oraz II dyrygenta orkiestry został powołany Marek Zdyb (nauczyciel sekcji fletów).

Koncert jubileuszowy z okazji XX-lecia Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej GRANDIOSO odbył się w listopadzie 1998 roku. Został zarejestrowany i wyemitowany przez Polskie Radio Kielce. Orkiestrą dyrygowali: Zdzisław Włodarski i Marek Zdyb.

Od 2002 roku siedzibą orkiestry jest Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Słowackiego w Radomiu, gdzie orkiestra ma do dyspozycji kilka sal przystosowanych do zajęć indywidualnych i sekcyjnych, pomieszczenie biurowe, magazynowe oraz dużą, przestronną salę prób.

Rok Jubileuszowy - 2003 (XXV-lecie istnienia orkiestry) rozpoczęła nominacja do Nagrody Kulturalnej Radomia za całokształt działalności, oraz do Nagrody Kulturalnej Mazowsza. Następnie orkiestra otrzymała nagrodę za najlepszą musztrę na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr w Świeciu. Wyjątkowym wydarzeniem roku jubileuszowego była pielgrzymka do Watykanu na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, gdzie wykonana została musztra paradna na Placu Św. Piotra.

Kolejne lata to następne sukcesy na festiwalu w Inowrocławiu oraz udział w międzynarodowych festiwalach w Niemczech, Czechach i Rumii.

W 2007 roku z inicjatywy założycieli, pedagogów, rodziców i absolwentów orkiestry zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry GRANDIOSO.

WARSZTATY I ZGRUPOWANIA

Orkiestra GRANDIOSO organizuje każdego roku warsztaty zimowe. Podczas zajęć odbywają się próby orkiestry, zajęcia indywidualne, sekcyjne, próby musztry, a także zajęcia rekreacyjne, sportowe, wycieczki i wyjazdy. Warsztaty zimowe są bardzo ważnym punktem przygotowań do letnich festiwali. Najczęściej organizowane są w Radomiu z wykorzystaniem własnej bazy lokalowej. W zależności od środków finansowych organizowane są również zimowiska wyjazdowe. Warsztaty letnie początkowo miały charakter obozów harcerskich. Dzięki sukcesom odnoszonym przez orkiestrę, stopniowo pojawiały się zaproszenia na festiwale odbywające się głównie w okresie letnim. Fakt ten powodował łączenie festiwalu z warsztatami wakacyjnymi. Oprócz przygotowywania orkiestry do zmagań konkursowych, obozy miały za zadanie zacieśniać więzi pomiędzy uczestnikami, budować przyjazny klimat i atmosferę. Ten kierunek działalności wydaje się być bardzo wartościowym, na uwagę zasługuje również fakt, że mimo dużej rozpiętości wiekowej, młodzi muzycy potrafią współtworzyć jeden doskonale funkcjonujący organizm, jakim jest Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta GRANDIOSO.

HISTORIA NAJNOWSZA

W 2008 roku na stanowisko kierownika organizacyjnego zostaje powołana Renata Maciejewska (z orkiestrą związana od 1980r. - początkowo jako werblistka, później tambourmajorka) nauczycielka sekcji werblistek, mażoretek i tambourmajorek. Udoskonalona zostaje baza lokalowa: zaadoptowanie pomieszczeń, wyciszenie sali prób. Stałym zwyczajem stają się cykliczne koncerty listopadowe: niedzielne koncerty dla szerokiej publiczności, oraz poniedziałkowe koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Jesienią tego roku zorganizowany został koncert jubileuszowy z okazji XXX-lecia istnienia zespołu.Koncertem dyrygował Zdzisław Włodarski.

W okresie 2007-2009 orkiestra trzykrotnie brała udział w Mistrzostwach Europy - Internationale Rasteder Musiktage, gdzie zdobyła złote medale w kilku kategoriach, a w 2009 roku otrzymała nominację do World Championship of Marching Show Band Poczdam 2010.

W 2009 roku dyrygentem orkiestry zostaje Dariusz Krajewski, absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie, nauczyciel sekcji puzonów. W tym też roku Stowarzyszenie Orkiestry ogłosiło konkurs na projekt stroju dla Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej GRANDIOSO. Przedsięwzięcie wsparł finansowo Prezydent Miasta Radomia. Prezentacja nowych strojów przed radomską publicznością odbyła się 16 czerwca 2010 r. Orkiestra dała koncert plenerowy oraz zaprezentowała musztrę paradną na Placu Corazziego.

Prezentacja nowych strojów - Radom 2010 r. Prezentacja nowych strojów - Radom 2010 r.
RMOD "Grandioso" - prezentacja nowych strojów - Radom 2010 r.
(kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Rok 2010 zapisuje się w sposób wyjątkowy w historii orkiestry, dzięki uczestnictwu w prestiżowej imprezie - Mistrzostwach Świata Orkiestr organizowanych przez World Association of Marching Show Bands, gdzie zdobywa szereg nagród: VI miejsce w kategorii Parada Marszowa, IX miejsce w kategorii Show, V miejsce zdobywa tambourmajorka orkiestry Paulina Kacprowicz.

Mistrzostwa Świata Orkiestr - Poczdam 2010 r.
RMOD "Grandioso"" - Mistrzostwa Świata Orkiestr - Poczdam 2010 r.
(kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

W bieżącym roku orkiestra bierze również udział w kolejnym OF MOD w Inowrocławiu, skąd po raz 10 przywozi nagrodę główną Grand Prix, oraz wiele innych cennych wyróżnień. W listopadzie zostaje zorganizowany kolejny już koncert z cyklu "Wieczór z Grandioso", zatytułowany "Grandioso in blue", podczas którego, z okazji XXX-lecia pracy artysytcznej z orkiestrą, dyrygent Zdzisław Włodarski otrzymał tytuł Honorowego Dyrygenta Artystycznego Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Grandioso"".

Grandioso in blue

W koncercie wykonano następujące kompozycje:

  1. Cały Twój Ojczyzno - muz. Marek Czerniewicz. Polski marsz wojskowy wydany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W marszu rozbrzmiewają nuty Bogurodzicy oraz Mazurka Dąbrowskiego. Orkiestra Grandioso otrzymała ten utwór wraz z 9 innymi polskimi marszami, jako nagrodę na festiwalu w Inowrocławiu 2010;
  2. Hocuspocus - Raoul Ewler. Utwór zatwierdzony jako obowiązkowy w najwyższej kategorii na konkursie Saxoniade w Niemczech;
  3. Rapsody in blue - George Gershwin, orkiestracja Ferde Grofé, opracowanie D. Krajewski, fortepian - Tomasz Bartoszek, klarnet - Ada Krzaczkowska, trąbka - Maciej Bałenkowski;
  4. Polskie Seriale - opr. Orlin Bebenow: Czterej Pancerni i pies, Janosik, Jak rozpętałem II wojnę światową;
  5. Opowiadaj Mi - muzyka Zbigniew Wodecki, słowa Leszek Długosz, opracowanie Adam Czajkowski, wokal: Aleksandra Jeżak i Tomasz Hernik;
  6. Piknik Latem - Bolesław Szulia;
  7. Against All Odds - Phill Collins, aranżacja David Stout, opracowanie Chris Smith, saksofon - Grzegorz Murdza;
  8. Brooklyn - Nathaniel Mcintosh & David Hanzie-Skogen, opracowanie Dariusz Krajewski. Utwór amerykańskiej grupy Youngblood Brass Band (można tłumaczyć Orkiestra Młodej Krwi), puzon - Adam Kramer, tuba - Wojciech Gadaszewski, sax baryton - Karol Kijas, sekcja tub;
  9. Jest Dobrze - z repertuaru Andrzeja Grabowskiego, słowa własne orkiestry, opracowanie Orlin Bebenow, wokal - Marek Zdyb, akordeon - Stanisław Dębowski, chórki wokalno-instrumentalne: Zdzisław Włodarski, Józef Kosowski;
  10. Orkiestry Dęte - z repertuaru Haliny Kunickiej.

ABSTRAKT

Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grandioso działa w Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu. Skupia dzieci i młodzież w wieku od 8 do ok. 22 lat z Radomia i okolic. Kierownikiem organizacyjnym orkiestry jest Renata Maciejewska, a dyrygentem Dariusz Krajewski. Od 1980 r. nieprzerwanie przez 30 lat dyrygentem orkiestry był Zdzisław Włodarski - dziś Honorowy Dyrygent Artystyczny Orkiestry Grandioso. W gronie wychowanków orkiestry są absolwenci akademii muzycznych oraz muzycy orkiestr symfonicznych i wojskowych, a także cenna kadra nauczycieli i instruktorów.

Od 33 lat Grandioso bierze aktywny udział w życiu miasta i regionu, wielokrotnie uświetniając wydarzenia kulturalne i sportowe o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest muzyczną wizytówką Radomia. Zdobywa najwyższe oceny i trofea nie tylko za wykonania koncertowe, ale również za musztrę paradną. Występom orkiestry dodaje wdzięku wyjątkowa sekcja mażoretek, werblistek i tambourmajorek.

Koncertując w Niemczech, Czechach, Rosji, we Francji, Włoszech, na Białorusi i Łotwie, zespół zawsze spotyka się z życzliwym i żywiołowym przyjęciem publiczności. W dorobku orkiestry zapisanych jest wiele prestiżowych nagród. Wśród nich są również te najcenniejsze - przyznane przez publiczność.

Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grandioso
Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Grandioso"
(kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Opracowanie:
Renata Maciejewska

KONTAKT:
orkiestra@grandioso.radom.pl
http://grandioso.bloog.pl
http://www.grandioso.radom.pl