OR ¦OW, 50 lat minęło

ORKIESTRA REPREZENTACYJNA ¦LˇSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO

"50 LAT MINĘŁO"

Wykonanie: Orkiestra Reprezentacyjna ¦l±skiego Okręgu Wojskowego
Dyrygenci:
CD-1 - mjr mgr Edward Tomków
CD-2 - mjr mgr Edward Tomków, mjr mgr Franciszek Goła¶

WYKAZ UTWORÓW:
CD-1 CD-1 (koncert - live):
 1. Edward Maj, Marsz Romantyczny
 2. Wim Laseroms, Festivity
 3. Steven Rydberg, Trzy Korony
 4. Henryk Czyż, Etiuda
 5. Walter Tuschla, B. Egidius, Schlagerparade im Marschrhythmus
 6. Opr. Czesław Sokalski, Wi±zanka melodii włoskich
 7. Muz. Aram Chaczaturian, opr. Edward Czerny, Taniec z Szablami
  tr±bki solo: Marek Marcinkowski, Waldemar Pasternak, Tomasz Szwecki, Piotr Natanek
 8. Opr. Czesław Sokalski, Wi±zanka melodii francuskich
CD-1 CD-2:
 1. Czesław Sokalski, Sygnał
 2. Czesław Sokalski, Powstańcom ¦l±skim chwała
 3. Henryk Rzepus, Julian Kwiatkowski, Polskim Kombatantom
 4. Czesław Sokalski, W Polskę i¶ć
 5. Stanisław Gajdeczka, Pancerniak
 6. Czesław Sokalski, Pobudka Gra
 7. Bolesław Szulia, Marsz Podchor±żego
 8. Jan Żak, Kosmos
 9. Bogumił Sitarski, Ramię w Ramię
 10. Edward Czerny, Parafraza na tematy melodii góralskich
 11. Bogumił Sitarski, Mazury Ułańskie
 12. Leon Landowski, Bezwietrzny Dzień
  tr±bka solo: W. Pasternak
 13. Bogumił Sitarski, Żołnierski Oberek
 14. Leon Landowski, Wiwat