Marsze i sygnały WP

MARSZE I SYGNAŁY WOJSKA POLSKIEGO

ORKIESTRA KONCERTOWA WOJSKA POLSKIEGO
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI

Dyrygenci:Zbigniew Ku¶, Adam Czajkowski
Realizacja nagrań: Michał Gola
Redakcja: Julian Kwiatkowski

WYKAZ UTWORÓW:
 1. Muz. Józef Wybicki, opr. Augustyn Wi¶niewski, Hymn Polski
 2. Muz. Karol Műller, opr. Adam Ciechan, Jan III Sobieski
 3. Muz. Zygmunt Noskowski, opr. Stanisław Latek, Marsz księcia Józefa Poniatowskiego
 4. Muz. Karol Kurpiński, oprac. Józef Pawłowski, Warszawianka
 5. Henryk Melcer, oprac. Arnold Rezler, Marsz Generalski
 6. Muz. T. D. Tomnikowski, oprac. Stefan ¦ledziński, Marsz I Brygady
 7. Muz. Stanisław Latwis, oprac. Józef Pawłowski, Marsz Lotników
 8. Muz. Feliks Nowowiejski, opr. Józef Pawłowski, Pod sztandarem pokoju
 9. Muz. i opr. Edward Maj, Państwowa Odznaka Sportowa (P.O.S.)
 10. Muz. Wacław Kara¶, opr. Józef Pawłowski, Strzelcy maszeruj±
 11. Muz. Ch. Helmer, opr. Julian Kwiatkowski, Marsz Kozietulskiego
 12. Muz. Michał Zieliński, opr. Augustyn Wi¶niewski, Serce w Plecaku
 13. Muz. Henryk J. Rzepus, opr. Julian Kwiatkowski, Bohaterom Warszawy
 14. Muz. Alfred Schutz, opr. Jan Szabat, Sława Żołnierza polskiego
 15. Muz. Paweł Bilert, oprac. Kazimierz Hilla, Rado¶ć zwycięstwa
 16. Muz. Henryk J. Rzepus, opr. Julian Kwiatkowski, Moja ojczyzna
 17. Muz. i opr. Bolesław Szulia, Marsz podchor±żego
 18. Muz. i opr. Leon Landowski, Eskadra
 19. Muz. Stanislaw Gajdeczka, opr. Kazimierz Hilla, Pancerniak<
 20. Muz. i opr. Leon Landowski, Marsz "Wiwat"
 21. Muz. i opr. Bolesław Szulia, Marsz polskiego kosmonauty
 22. Muz. i opr. Jan Żak, Kosmos
 23. Sygnały Wojska Polskiego
 24. Hasło Wojska Polskiego (4 tr±bki)
 25. Haslo Wojska Polskiego (1 tr±bka)
 26. Służba Wartownicza
 27. Pobudka
 28. Capstrzyk
 29. Wydanie posiłków
 30. Zbiórka ogólna
 31. Zbiórka dowódców
 32. Alarm ogólny
 33. Baczno¶ć
 34. Spocznij
 35. Słuchajcie wszyscy (4 tr±bki)
 36. Słuchajcie wszyscy (1 tr±bka)
 37. Strzelać
 38. Przerwij ogień
 39. Odprawa wart
 40. Wezwanie dyżurnych
 41. Rozpoczęcie zajęć