Marsze historyczne

MARSZE HISTORYCZNE

CENTRALNA ORKIESTRA REPREZENTACYJNA
WOJSKA POLSKIEGODyrygent: Arnold Rezler

WYKAZ UTWORÓW:
 1. Muz. anonim., opr. K. Muller, instr. A. Cichoń, Marsz Jana III Sobieskiego
 2. K. Kurpiński, opr. R.Z. Zakrzewski, J. Pawłowski, Warszawianka 1830
 3. Muz. anonim., opr. Z. Noskowski, instr. S. Latek,
  Marsz Księcia Józefa Poniatowskiego
 4. Muz. anonim., opr. H. Melcer, inst. A. Rezler, Marsz Powitalny
 5. Muz. anonim., opr. H. Berlioz, inst. J. Pawłowski, Marsz Rakoczego
 6. J. Fucik, Marsz Florentyński
 7. J. Fucik, Marsz Gladiatorów
 8. I. Dunajewski, instr. A. Cichoń, Marsz Cyrkowy
 9. W. Agapkin, Pożegnanie Słowianki
 10. A. Barchacz, oraz mel. anonim., opr. J. Hrouda, Marsz I Korpusu, Oka
 11. W. Zieleńczyk, opr. A. Wi¶niewski, Gwardia Ludowa