I KONKURS TAMBOURMAJORÓW

ORKIESTR WOJSKA POLSKIEGO, POLICJI I STRAŻY GRANICZNEJDyrygowanie w miejscu

W dniach 17–19 października 2006 r. Departament Wychowania i Promocji Obronności MON przeprowadził „I KONKURS TAMBOURMAJORÓW ORKIESTR WOJSKA POLSKIEGO, POLICJI I STRAŻY GRANICZNEJ”.W czasie żmudnych ćwiczeń
Prezentacje tambourmajorów były zgodne z kryteriami konkursu oraz stały na wysokim poziomie artystycznym.
Trudną sztukę dyrygowania orkiestrą w marszu, oceniali doświadczeni dyrygenci: ppłk Zbigniew Kuś - inspektor orkiestr WP i mjr Paweł Lewandowski - dyrygent Orkiestry Koncertowej RZA WP oraz kapelmistrz i tambourmajor Orkiestry Reprezentacyjnej WP im. Józefa Wybickiego - st. chor. szt. Mirosław Chilmanowicz.Tambourmajor orkiestry Policji
Osiemnastu uczestnikom konkursu towarzyszyła Orkiestra Garnizonowa Wojsk Lądowych w Krakowie.Laureaci konkursu tambourmajorów

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni kryształowymi buławami. Gratulacje!